Leidinggeven vanuit het toekomstig potentieel

“Ik weet niet precies hóe ik het ga realiseren, maar dát het gaat gebeuren is een feit.”

Dit is een uitspraak van een visionair leider waar wij onlangs mee werkten. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Zelfs mensen die al ruim 25 jaar bij diezelfde werkgever werken en een tijd lang moeite hadden om hun motivatie hoog te houden, staan nu enthousiast naast hem. Vol vertrouwen dat de inmiddels gezamenlijke visie binnen enkele jaren gemanifesteerd zal zijn. De eerste stappen zijn inmiddels genomen.

Bij het nemen van vervolgstappen zijn de meesten van ons zijn gewend om uit te gaan van de huidige situatie en van ervaringen op basis van het verleden. Maar, vaak laten beren op de weg zich dan al snel zien en deze belemmeren een helder zicht op de toekomst. En die beren kennen we allemaal wel. Als we ze zelf niet opwerpen, dan is er meestal wel iemand in onze omgeving die dat doet. Opmerkingen die energieverlies in de hand werken en die maken dat we wellicht al te makkelijk accepteren dat we moeten roeien met de riemen die we hebben.

“Te laag budget,”
“ik heb de skills niet,”
“toen lukte het ook niet, waarom zou het nu wel lukken?”

Visionaire leiders creëren vanuit hun zicht op de toekomst. Ze belichamen als het ware het resultaat al door te voelen, te zien, te wéten dat het er in feite AL IS. Van hieruit is het mogelijk om helderder te zien welke stappen nodig zijn om hun visie concreet naar het hier en nu te halen. Dat is geen adacadabra; dit is te leren. Allereerst door bewust te worden van hoe je als leider/leidinggevende nu geneigd bent te creëren, om vervolgens heel bewust andere keuzes te maken in (o.a.) je denken en ook je intuïtie ruim baan te geven.

Toelichting op het programma
Bij de training Visionair Leiderschap nemen we een ander uitgangspunt. Door vooral uit te gaan van mogelijkheden, onafhankelijk van de huidige situatie of het verleden en door te voelen hoe het is als het resultaat al gemanifesteerd is. Daarmee haal je de toekomst naar het hier en nu en trek je stap voor stap, “als vanzelf” de juiste mensen en omstandigheden naar je toe.
Dus vanuit creatie leren je toekomst te creëren. Waar wil je (met jouw organisatie en team) naar toe? Waar wil je zijn?

Wat ga je leren in de training Visionar Leiderschap?
Je leert buiten het geconditioneerde te denken en aan te voelen wat je eigen potentie is. Je ontwikkelt je eigen intuïtie en sensitiviteit verder. De elementen op basis waarvan de training wordt gegeven zijn, Theory U, Horizontaal & verticaal bewustzijn, het manifestatiewiel en wetenschappelijke kennis vanuit de kwantumfysica. Het programma is gericht op het teweegbrengen van een positieve ‘mindshift’. Je wordt uitgenodigd om te denken vanuit mogelijkheden die zich aandienen vanuit de toekomst (i.p.v. je te richten op het verbeteren van omstandigheden uit het verleden). Naast enkele theoretische kaders zijn er praktische oefeningen gericht op persoonlijke reflectie en bewustzijn, het uitbreiden van rationele kaders, het activeren van intuïtieve vermogens en sensitiviteit en het vormgeven en in de praktijk brengen van een grotere visie. Aan de hand van het manifestatiewiel neemt de trainer je stap voor stap mee in het vormen van een visie met zicht op toekomst als ook de uitvoering daarvan.

Reserveer je Plek Neem een optie

Glazen bol Visionair Leiderschap
training visionair leiderschap

Ja! Ik wil een vrijblijvend oriënterend gesprek over Visionair Leiderschap

Neem contact met mij op via:

  Voor wie

  Binnen veel bedrijven ontbreekt het nog aan een opleidingstraject op visionair niveau voor leidinggevenden. Deze Leergang is voor strategisch managers, ondernemers, bestuurders en unit-managers en oud deelnemers van de Leergang Volwaardig Leiderschap.

  Herken je dit?

  • Je bent een ervaren leidinggevende en wilt het hoogst mogelijke (toekomstige) potentieel van jezelf realiseren.
  • Je wilt vanuit een grotere visie nieuwe realiteiten creëren.
  • Je wilt een krachtige inspiratiebron zijn voor je medewerkers en de organisatie.
  • Je bent bereid om je huidige denkbeelden ter discussie te stellen en nieuwe wegen in te slaan.
  • Je bent bereid om op jezelf te reflecteren.
  • Je durft je gevoel en intuïtie te benutten.

  Programma en opbouw training

  De Leergang Visionair Leiderschap is een aaneengesloten 3-daags traject dat wordt gecombineerd met 1 individueel coachingsgesprek en een Terugkomdag. Tijdens de training wordt je uitgenodigd om je (meer) te verbinden met je innerlijke weten en zo je ratio, hart én intuïtie te benutten. Je leert zien wat zich aandient, welke kansen er liggen en welke acties nodig zijn om medewerkers en organisaties te inspirerenen naar een hoger plan te tillen. Je wordt je bewust van het belang en de kracht van de intuïtie en sensitiviteit. Zo leer je het toekomstige potentieel van jezelf en de organisatie te herkennen en te belichamen. Hiermee staat jouw krachtige visie centraal in jouw rol als leidinggevende.

  • Dag 1: Visionair leiderschap & reflectie op je huidige rol als leidinggevende.
  • Dag 2: Innerlijk weten & werken vanuit het volledige potentieel.
  • Dag 3: Vertaalslag naar de praktijk.
  • Dag 4: Terugkomdag na 4-6 weken.
  • Tussentijds coachingsgesprek voor reflectie en uitdagingen bij integratie. 1,5 uur voor een maximale doorvertaling naar jouw praktijk.

  Methodieken

  De elementen op basis waarvan de training wordt gegeven zijn, Theory U, Horizontaal & verticaal bewustzijn, het manifestatiewiel en wetenschappelijke kennis vanuit de kwantumfysica. Het programma is gericht op en teweegbrengen van een positieve ‘mindshift’. Je wordt uitgenodigd om te denken vanuit mogelijkheden die zich aandienen vanuit de toekomst (i.p.v. je te richten op het verbeteren van omstandigheden uit het verleden).

  Naast enkele theoretische kaders zijn er praktische oefeningen gericht op persoonlijke reflectie en bewustzijn, het uitbreiden van rationele kaders, het activeren van intuïtieve vermogens en sensitiviteit en het vormgeven en in de praktijk brengen van een grotere visie. Aan de hand van het manifestatiewiel wordt je stap voor stap meegenomen in het vormen van een visie met zicht op toekomst als ook de uitvoering daarvan.

  Investering 

  • Driedaagse training en terugkomdag (data worden nog gepland) onder leiding van Willy van den Brand in de Hoorneboeg in Hilversum
  • 1 Coachingsgesprek met de trainer
  • Trainingsmaterialen
  • Inclusief projectmanagement, alle materialen, 2 overnachtingen, dinner/lunch/consumpties 

  Totaal € 4.250,-
  (exclusief 21% btw)