Moonen & Partners 

Een onafhankelijk strategisch adviesbureau op het terrein van gedrags- en mentaliteitsveranderingen in professionele organisaties. Wij zijn aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en adviseurs (OOA) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en werken volgens de richtlijn van de Ethische Gedragscode.

Ons bureau heeft zich ontwikkeld tot een echte netwerkorganisatie. Samen met ons vaste team van zelfstandige professionals zijn wij specialisten in het begeleiden van effectieve veranderingsprocessen in organisaties.

Wij doen dit middels een combinatie van advies, training, individuele- en teamcoaching en workshops. Wij staan voor een blijvend resultaat en committeren ons aan de verwezenlijking van uw ambities. Hierbij mogen u en uw mensen rekenen op een respectvolle persoonlijke en waar nodig confronterende benadering.

Effectief veranderen noemen wij dat; het beste uit uw mensen en uit uw organisatie halen

Nobco
EMCC
the work of Byron Katie