Conflict Coaching

moonen 2Conflict coaching is een vorm van bemiddeling. Een onafhankelijke coach gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Heeft u een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor conflictcoaching. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan conflictcoaching tijd en geld besparen. Bij conflictcoaching werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp bij.

Conflicten managen

Meer dan zestig procent van het ziekteverzuim is gebaseerd op psychische klachten die te maken hebben met conflictueuze situaties op het werk.Conflicten die niet goed gemanaged worden leiden niet alleen tot een hoog ziekteverzuim maar ook tot motivatieverlies, slechte werksfeer en een negatieve energiestroom.

We coachen via een duidelijke structuur en op basis van een grondhouding die voorwaardelijk is bij het oplossen van conflicten.Het probleem zit hem niet in de inhoud van het conflict maar in het feit dat de relatie tussen personen verstoord is en dat de partijen dat in stand houden.

De conflictcoach is belangeloos.

Hij is meervoudig partijdig en heeft geen mening over wie er gelijk heeft. Hij is niet bezig met de inhoud en de argumenten van de partijen, focust zich op de interactie en bewaakt dat de conflicterende partijen eigenaar worden/blijven van het conflict en de oplossing ervan.

De conflict coach kijkt systematisch en richt zijn aandacht op het geheel en niet op het conflict. Hij kijkt hoe de betrokkenen door hun reactie op elkaar het conflict in stand houden en laten escaleren. Hij treedt niet op als (scheids)rechter maar benoemt en beïnvloedt het gedrag en de aannames van de partijen zodat zij zich bewust worden van hun aandeel in de escalatie. Als je elkaars belangen begrijpt ontstaat er ruimte om te onderhandelen waar dat voorheen niet kon.

Rol van de coach

De conflictcoach ziet het conflict voor zijn neus afspelen en grijpt de kans om procesgericht te interveniëren. De coach is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden. De coach is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben.

Win-win

Deelname aan conflictcoaching is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de conflictcoaching aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst. De coach hanteert de gedragscode van de Nederlandse Orde van Orde van de Beroepscoach (NOBCO)

Neem contact op

Bel ons op 020 – 672 06 47, of laat ons jou terugbellen.