De Bedrijfscoach

De bedrijfscoach is de vaste coach (of vaste team van coaches) die wij voor jou organisatie inzetten. We starten met een uitgebreide intake met jullie directie, het management en HR.

Zo leren wij de organisatie, haar verleden, de waarden en de belangrijkste doelen kennen en krijgen wij een goede indruk van het specifieke in jullie organisatie.

Vervolgens maken we samen met jullie een goede inschatting van de jaarlijkse behoefte aan begeleiding. Op basis hiervan schtesen wij ons aanbod, de kaders en de tarieven.

Jullie voordeel: een bedrijfscoach die jullie goed inschat en werkt in het verlengde van de bedrijfsdoelen. Zo’n relatie moet groeien en vergroot de kans op werkgeluk en effectiviteit van jullie mensen.

Een kennismakingsafspraak is vrijblijvend en zo gemaakt.

De Bedrijfscoach

De Bedrijfscoach – Neem contact met mij op

    Heldere rapportage, interessante kortingsstaffels en gedegen advies

    Moonen & Partners maakt met de Bedrijfscoach-overeenkomst de gang van zaken bij coaching zo aantrekkelijk, concreet en meetbaar mogelijk door kortingsstaffels bij volume afname, heldere rapportages en gedegen advisering.

    Wij begeleiden je graag met onze bedrijfscoachaanpak en de coachingsbundels, we selecteren de meest geschikte coaches om zo het rendement te vergroten.

    De bedrijfscoach-overeenkomst verschaft je toegang tot een landelijk netwerk van zeer professionele coaches. Zij staan als vaste partner voor je klaar bij het ondersteunen van en het reflecteren over de ontwikkeling van jouw menselijke kapitaal.