De Bedrijfscoach

De bedrijfscoach witCoaching is bij steeds meer bedrijven ingeburgerd als professionele HR-tool. Veel op verzoek van de medewerkers, die steeds vaker aangeven behoefte te hebben aan een persoonlijke vorm van externe ondersteuning. Maar vaak ook geïnitieerd door directie, HR, of management, als middel om te zoeken naar nieuwe stijlen van leiderschap en competenties.

Heldere rapportage, interessante kortingsstaffels en gedegen advies.

Moonen & Partners maakt met de Bedrijfscoach-overeenkomst de gang van zaken bij coaching zo aantrekkelijk, concreet en meetbaar mogelijk door kortingsstaffels bij volume afname, heldere rapportages en gedegen advisering. Wij begeleiden u graag om middels onze bedrijfscoach aanpak en de coachingsbundels alle losse coach-trajecten in kaart te brengen, de meest geschikte coaches te selecteren en het rendement te vergroten.

De bedrijfscoach-overeenkomst verschaft u toegang tot een landelijk netwerk van zeer professionele coaches.  Zij staan als vaste partner voor u klaar bij het ondersteunen van en het reflecteren over de ontwikkeling van uw menselijke kapitaal.

Neem contact op

Bel ons op 020 – 672 06 47, of laat ons jou terugbellen.

Bekijkt u hier wat Moonen & Partners voor u kan betekenen op het gebied van Coaching