Team Spirit

Van hij <-> zij naar wij.
Hoe zorg je dat samenwerken leuk blijft en succesvol is?!

Het kan zo niet langer. Er moet (beter) worden samengewerkt. Een negatieve sfeer, gebrek aan vertrouwen en nieuwsgierigheid belemmeren de prestaties.

Of het is juist te gezellig en te vrijblijvend en de teamleden spreken elkaar niet meer aan op gedrag en kwaliteit van werk. 

Doen wat nodig is

Het in-company traject Team Spirit is speciaal ontwikkeld om gezamenlijk eens goed de bezem door de zaak te halen. Met elkaar wordt er gewerkt aan het verbeteren van commitment, onderling vertrouwen, de prestaties, de onderlinge verhoudingen en communicatie.

Praktijk gericht traject, indien nodig confronterend

Tijdens dit ontwikkelprogramma ligt de focus op de ontwikkelpunten, de overtuigingen en het gedrag van de betrokken medewerkers en hun leidinggevende; met behoud van eigen normen, waarden en authenticiteit en respect.

We stemmen de inhoud en vorm van onze begeleiding af op de huidige en gewenste situatie, de individuele ontwikkelpunten zoals deze voortkomen uit de intakegesprekken en de ontwikkelpunten van het team. Het programma van Team Spirit omvat voor 80% praktijkoefeningen en slechts voor 20% theorie.

Mentaliteitsverandering voor Teams

Hoe?

Wij starten met een persoonlijke kennismaking en intake met alle teamleden en hun leidinggevende. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangen zij ter voorbereiding een vragenlijst. Hiermee inventariseren wij de huidige en gewenste situatie en de hindernissen voor een geslaagde teambegeleiding.

Vervolgens stellen wij een plan van aanpak op met daarin duidelijk omschreven hoe en met wie wij de teambegeleiding zullen aanpakken en wat de bouwstenen zijn. Denk hierbij aan de hoeveelheid individuele en groepssessies, de doorlooptijd en de borging.

Resultaat

Ons Team Spirit programma brengt de teamleden veel onderling begrip, zelfkennis, verbeterde communicatievaardigheden en een heldere set van succesvoorwaarden die ook in de toekomst houvast bieden om de team spirit voort te zetten en uit te bouwen.

Bovenal geeft Team Spirit weer energie en lol in het samenwerken en het behalen van gezamenlijke resultaten.

Team Spirit – Neem contact met mij op