Trainingsdata leergangen 2020

TrainingsdagLVL groep 38
2019/2020
LVL groep 39
2020
LVL groep 40
2020
 LOMT groep 29
2020
LOMT groep 30
2020
T1/Doelendag10 oktober30 januari28 mei 9 januari 19 maart
T211 oktober 31 januari29 mei 3 februari 16 april
T38 november 28 februari3 juli 5 maart14 mei
T46 december 3 april4 september2 april 11 juni
T510 januari 8 mei2 oktober 7 mei9 juli
T67 februari 5 juni30 oktober 4 juni27 augustus
T76 maart 26 juni27 november n.v.t.n.v.t.

LVL = Leergang Volwaardig Leiderschap
LOMT= Leergang voor Operationele Managers
De LVL en LOMT vinden plaats bij Hilton Royal Parc in Soest.