Omgaan met Perfectionisme

Beperkt dwangmatig perfectionisme jouw groei? Bevrijd jezelf van perfectionisme!

Herken je dit:

• als ik iets doe, moet het perfect zijn, anders kan ik het beter niet doen
• ik heb het gevoel dat ik geen keuze heb, ik moet wel
• ik vergelijk mezelf met anderen en stel dan vast dat ik minder goed ben dan zij
• de anderen doen het meestal beter
• soms voel ik me verkrampt door angst
• ik moet zaken onder controle hebben anders heb ik geen rust
• ik blijf afwegen, blijf vergelijken
• ik kan moeilijk delegeren of loslaten

Deze manier van denken en doen gaat gepaard met veel stress, spanning, gejaagdheid, slecht slapen of misschien wel een burn-out. Klachten die bijna allemaal te herleiden zijn tot één kernpatroon: dwangmatig perfectionisme. Dit patroon ontstaat uit de wisselwerking tussen steeds hogere eisen van de samenleving en ons grootste verlangen: gewaardeerd te worden en erkend te worden door anderen, erbij te horen.

Omgaan met Perfectionisme –
Neem contact met mij op 

  Het patroon van perfectionisme ontwikkelt zich vaak als men nog kind is.
  Je ontwikkelt dan een patroon dat belangrijk is voor je ontwikkeling.

  Door het patroon leer je als kind aandacht te hebben voor kwaliteit en rekening te houden met anderen. Je zou kunnen zeggen dat dit patroon het kind uitnodigt om echt deel uit te gaan maken van de maatschappij en verantwoordelijkheid te nemen. Zo slaagt het kind erin zichzelf “vooruit” te helpen in het leven, carrière te maken, een plek in te nemen.

  Als volwassenen blijkt vaak dat we dit patroon bij ons hebben gehouden. Het is nu een patroon geworden waarin perfectionisme een valkuil is geworden en stress of burn-out klachten geeft. Het past niet meer bij wie je wilt zijn; een vrije volwassene.

  Van dwangmatig “moeten” -> prettig “willen” en “kunnen”

  Intakegesprek 
  Kennismaken en bespreken van het doel van de coaching. De coachvraag wordt besproken: wat wil je bereiken, wat houd je tegen, wat heb je al ondernomen om het doel te bereiken, wat heb je nodig om het doel te bereiken?

  Het coachingstraject
  Gekeken wordt naar het ontstaan van je patroon, welke gebeurtenissen uit jouw kindertijd aan de basis hebben kunnen liggen van het patroon van perfectionisme. Voorbeelden worden besproken hoe het patroon zich in jouw dagelijkse leven nog steeds manifesteert.

  Gedurende 6 coachingsgesprekken werken we met het deel dat het patroon aanstuurt èn het deel dat het vrije kind aanstuurt. Van hieruit laten we beiden delen met elkaar samenwerken, nieuwe verbindingen maken en een nieuw patroon ontwikkelen dat leidt tot meer innerlijke harmonie, balans en evenwicht.

  De evaluatie
  Tijdens de looptijd en tijdens dit laatste gesprek wordt getoetst of de gestelde doelen binnen bereik zijn gekomen dan wel bereikt zijn.

   

  Wat is het resultaat van ontwikkelingsgerichte coaching voor mensen met perfectionisme?

  Met de inzichten uit de coachingsgesprekken kun je jouw belemmerende kernpatroon van perfectionisme doorbreken en werken aan jouw nieuwe patroon dat vertrekt vanuit “ik ben goed zoals ik ben” en van daaruit in de wereld staan, in relaties en in werk.