Consent aanpassen

Privacy Statement

Moonen & Partners, gevestigd aan de Deymanstraat18e, Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Tessel de Nijs is de functionaris gegevensbescherming van Moonen & Partners. Zij is te bereiken via info@moonenenpartners.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moonen & Partners verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
voor- en achternaam, adresgegevens werkgever, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Moonen & Partners verwerkt in een aantal gevallen ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: werkervaring, competenties en interessegebieden, gespreksverslagen, reflectieverslagen, assessments, inhoud van communicatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Moonen & Partners verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het onderhouden van contact (bellen/e-mailen) om onze dienstverlening uit te voeren

• Om training & coaching op maat te geven

• Een goede en efficiënte dienstverlening

• Het verrichten van administratieve handelingen

• Het afhandelen van jouw betaling

• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Het nakomen van wettelijke verplichtingen

• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moonen & Partners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplicht, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moonen & Partners verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld onze IT-leveranciers, de accountant), mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde, zoals een door Moonen & Partners ingehuurde coach of trainer. In dat geval zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Moonen & Partners neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moonen & Partners) tussen zit. Moonen & Partners gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moonen & Partners neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@moonenenpartners.nl

Aanpassen/uitschrijven dienst Nieuwsbrief
Onderaan elke nieuwsbrief mailing vindt je de mogelijkheid om je af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moonen & Partners en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen voor een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou beschikken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moonenenpartners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Moonen & Partners wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.moonenenpartners.nl

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018