Marianne Blokvoort

Marianne Blokvoort was jarenlang Human Resources manager in diverse profit en non profit organisaties. Zij is al ruim 12 jaar met veel plezier als senior executive coach aan Moonen & Partners verbonden. Na haar masters behaald te hebben op HRM gebied, volgde zij diverse opleidingen en trainingen op het terrein van organisatieontwikkeling en coaching.

Zij volgde de opleidingen Transformational Presence en Leadership coaching bij Alan Seale en werkt met het gedachtengoed van Theory U, Deep Democracy en het Enneagram. Sinds 2009 is Marianne tevens gecertificeerd facilitator van The Work van Byron Katie, een voor haar fundamentele aanvulling. 

Haar ervaring is, dat zelfkennis naast vakkennis onontbeerlijk is. Zij gebruikt The Work, gemengd met haar opleidingen, werk- en levenservaringen, om onze cliënten te steunen bij het vinden van hun eigen innerlijke wijsheid; daar waar geen competitie is maar groei naar een authentiek leven.

 

Marianne Blokvoort