Management Ontwikkeling (in-company)Waarom een MD training starten?

skd234186sdcWanneer directeuren en managers de kans krijgen het vak van leidinggevende echt te leren, door gerichte training en oefening in de praktijk, geven zij bewust leiding aan verschillende mensen en verschillende situaties. Helaas zien we nog vaak dat managers deze kans nooit kregen, waardoor zij afhankelijk blijven van één voorkeursstijl en van de inzet van macht of please-gedrag. Situationeel kunnen leidinggeven betekent het beheersen van in ieder geval de vier basisstijlen en deze per persoon en situatie bewust kunnen inzetten. Dit vereist een grote mate van zelfkennis en inzicht van de manager in zijn/haar eigen gedrag en zijn onbewuste bestuurders. Vaak zijn dit overtuigingen en normen die iemand zichzelf en zijn omgeving onbewust oplegt. De drijfveer van gedrag is vrijwel altijd terug te voeren naar de eigen behoefte aan erkenning, waardering en liefde van anderen.

Bewustwording

Wanneer wij in staat zijn onszelf meer te waarderen en te erkennen en inzien dat het streven hiernaar via anderen altijd leidt tot ineffectief gedrag, namelijk please-gedrag of dominant gedrag, ontstaat er ruimte om bewust te handelen. Een vereiste voor professioneel management en echt samenwerking. Als u erkend wordt, gewaardeerd wordt, als er “ja” tegen u gezegd wordt, bent u bereid zich open te stellen en zult u veel leren. Wij zeggen “ja” tegen u en het succes van uw organisatie.

Praktijkgericht

Voor ons geldt maar één doel: het beste uit u, uw mensen en uw organisatie halen. Dit doen wij door ons tijdens een maatwerk MD programma te focussen op de identiteit, de overtuigingen en het gedrag van de managers; met behoud van eigen normen, waarden en authenticiteit en respect. Hierdoor ontstaat inzicht en daarmee verandering, i.p.v. trucjes die vanuit ego of wilskracht moeten komen. Praktijkgericht: onze programma’s omvatten voor 80% praktijkoefeningen en slechts voor 20% theorie.

Voor de trainers en coaches van Moonen & Partners is SMART een cruciale voorwaarde voor succes van het samenwerken met onze opdrachtgevers. Daarom starten wij alleen met onze begeleiding na interviews met betrokkenen en wanneer er heldere ambitieuze, realistische en meetbare doelstellingen zijn afgesproken. Dat maakt onze klanten tevreden en creëert voor ons een haalbare doelstelling. Vrijblijvendheid en teleurstelling worden zo uitgesloten.

Geïnteresseerd wat onze MD trainingen uw organisatie kan opleveren?  laat uw gegevens dan achter bij bel mij/mail mij. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.