Mentaliteitsverandering voor Teams

schets7 copy-witHet kan zo niet langer. Er moet (beter) worden samengewerkt. Een negatieve sfeer onderling belemmert de prestaties; of misschien is het juist wel te gezellig op de werkvloer.

Het in-company traject Mentaliteitsverandering voor Teams is speciaal ontwikkeld om gezamenlijk eens goed de bezem door de zaak te halen. Met elkaar wordt er gewerkt aan het verbeteren van de prestaties, de onderlinge verhoudingen en communicatie tijdens de trainingsdagen en individuele coachingsgesprekken.

Doen wat nodig is

Dit in-company maatwerk traject blijft niet hangen in ‘geroep in de lucht’, maar is gebaseerd op het principe doen wat nodig is; het maken van concrete afspraken, elkaar aan de afspraken houden, en het creëren van een eigen normen en waardenmodel!

Confronterend praktijktraject

Tijdens het ontwikkelprogramma ligt de focus op de overtuigingen en het gedrag van de betrokken medewerkers; met behoud van eigen normen, waarden en authenticiteit en respect. We stemmen de trainingsinhoud af op de huidige en gewenste situatie, de individuele ontwikkelpunten zoals deze voortkomen uit de intakegesprekken en de ontwikkelpunten van het team.
Het programma omvat voor 80% praktijkoefeningen en slechts voor 20% theorie.

Bekijkt u hier wat Moonen & Partners voor u kan betekenen op het gebied van Teambegeleiding

teams-2-bw
Mentaliteitsverandering voor Teams